تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

آغاز به کار دفتر تهران

تاریخ شروع:
۱۳۹۵/۰۱/۳۰
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
12:30 PM – 1:30 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

شرکت پویش داده نوین  همواره خدمت رسانی بهتر به کارفرمایان خود را در دستور کار دارد.
در همین راستا و از حدود 8 ماه قبل فرآیند آماده سازی دفتر تهران آغاز و هم اکنون این دفتر آماده ارایه خدمت به کارفرمایان محترم میباشد.
 

آغاز به کار دفتر تهران