تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

ارائه نسخه 2.5.3 رابط کاربری PVM

تاریخ شروع:
۱۳۹۵/۰۳/۱۸
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
10:15 PM – 11:15 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویداد

نسخه 2.5.3 رابط کاربری ارائه شد.

ارائه نسخه 2.5.3 رابط کاربری PVM