تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

سالروز تولد شرکت پویش داده نوین

تاریخ شروع:
۱۳۹۵/۰۸/۱۲
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
12:00 PM – 1:00 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
سالگرد

 

 

در تاریخ 95/08/12، شرکت پویش داده نوین 11 ساله شد.

سالروز تولد شرکت پویش داده نوین