تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

متن باز شدن پروژه PObject

تاریخ شروع:
۱۳۹۵/۱۱/۲۱
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
12:00 PM – 1:00 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

پروژه PObject بر پایه ++C و کتابخانه PParam توسعه یافته است. PObject محیط نرم افزار را در قالب اشیاء و اتصالات بین آنها شبیه سازی میکند.

متن باز شدن پروژه PObject