تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

کسب رتبه اول شرکتهای فناور سال 1396 استان یزد توسط شرکت پویش داده نوین

تاریخ شروع:
۱۳۹۶/۰۹/۱۰
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
12:15 PM – 1:15 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

کسب رتبه اول شرکتهای فناور سال 1396 استان یزد توسط شرکت پویش داده نوین

لینک خبر:
http://pdnsoft.com/article/22449299

کسب رتبه اول شرکتهای فناور سال 1396 استان یزد توسط شرکت پویش داده نوین