تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

سالروز تولد شرکت پویش داده نوین

تاریخ شروع:
۱۳۹۳/۰۸/۱۲
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
2:00 PM – 3:00 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
سالگرد

در تاریخ 93/08/12، شرکت پویش داده نوین 9 ساله شد.

سالروز تولد شرکت پویش داده نوین