تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

راه‌اندازی پایگاه دانش (دانشسرا) پویش داده نوین

تاریخ شروع:
۱۳۹۳/۰۷/۱۶
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
10:45 AM – 11:45 AM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویداد

پایگاه دانش (دانشسرای) پویش داده نوین با هدف به اشتراک گذاری تجارب این شرکت، راه اندازی گردید.

راه‌اندازی پایگاه دانش (دانشسرا) پویش داده نوین