تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

بارگذاری فرم ارزیابی رضایت مشتریان

تاریخ شروع:
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
2:30 AM – 2:30 AM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

در این تاریخ فرم ارزیابی رضایت مشتریان شرکت پویش داده نوین تدوین، طراحی و بارگذاری گردید. دستیابی به این فرم از طریق لینک ذیل میسر است:

http://pdnsoft.com/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

بارگذاری فرم ارزیابی رضایت مشتریان