تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

ارائه نسخه 2.3.2 رابط کاربری PVM

تاریخ شروع:
۱۳۹۳/۱۱/۱۳
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
1:45 PM – 2:45 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

نسخه 2.3.2 رابط کاربری PVM به همت متخصصان شرکت پویش داده نوین و همکاری و مساعدت مشتریان گرامی این شرکت، منتشر گردید.

ارائه نسخه 2.3.2 رابط کاربری PVM