تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

ارائه نسخه 2.4.3 رابط کاربری PVM

تاریخ شروع:
۱۳۹۴/۰۲/۲۲
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
11:00 AM – 12:00 PM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویداد

نسخه 2.4.3 رابط کاربری PVM در پی کشف باگی در نسخه 2.4.2 ارائه شد

ارائه نسخه 2.4.3 رابط کاربری PVM