اخبار اخبار

شرکت رایانش ابری آوید، مالک جدید PVM

شرکت رایانش ابری آوید، مالک جدید PVM

دومین دورهمی کارفرمایان پویش برگزار شد.

دومین دورهمی کارفرمایان پویش برگزار شد.

دورهمی بزرگ کارفرمایان پویش

دورهمی بزرگ کارفرمایان پویش

موفقیت دیگر برای پویش: کسب رتبه اول در جشنواره ملی «ایران ساخت»

موفقیت دیگر برای پویش: کسب رتبه اول در جشنواره ملی «ایران ساخت»

انتشار نسخه PVM Barberry

انتشار نسخه PVM Barberry

موفقیتی بزرگ: کسب گواهی امنیت محصول PVM

موفقیتی بزرگ: کسب گواهی امنیت محصول PVM

ما را به دیگران معرفی کنید

ما را به دیگران معرفی کنید

کارگاه آموزشی PVM با استقبال عالی کارفرمایان برگزار شد.

کارگاه آموزشی PVM با استقبال عالی کارفرمایان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی PVM ویژه کارفرمایان محترم

برگزاری کارگاه آموزشی PVM ویژه کارفرمایان محترم

قرارگیری سامانه PVM و شرکت پویش داده نوین در لیست تامین کنندگان (Vendor List) وزارت نفت

قرارگیری سامانه PVM و شرکت پویش داده نوین در لیست تامین کنندگان (Vendor List) وزارت نفت

نمایش 1 - 10 از 151 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 16