سیستم یکپارچه مدیریت تهدیدات (UTM)

سیستم یکپارچه مدیریت تهدیدات (UTM)


UTM از مهمترین ابزارهای تدافعی در شبکه ها محسوب می‌شود و نام عمومی برنامه‌هایی است که از دستیابی غیر مجاز به یک سیستم یا شبکه رایانه‌⁠ای جلوگیری می‌کند و دارای انواع متفاوتی است که هریک دارای ویژگی و امکانات مختلف و منحصر بفردی هستند. Pfsense یکی از معروف ترین فایروال های متن باز است که روی سیستم عامل FreeBSD پیاده سازی شده است.

تیم فنی پویش داده با قریب به 17 سال سابقه کار فایروالهای متن باز توانسته است از قابلیت‌های این سامانه به خوبی بهره برداری نمایدو بنا به نظر تیم فنی این شرکت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت در به کار گیری از این نرم‌افزار استقرار صحیح سامانه و نیز راه اندازی دقیق و درست آن بر اساس نیازهای مشتری می باشد.

در مجموع دیواره های آتش در شبکه های رایانه ای معمولا از امور چالش‌⁠زا به حساب می آیند. کنترل دسترسی کاربران در فضای سایبر و همچنین جلوگیری از افت پهنای باند شبکه به دلیل پردازش­‌های متعدد از سوی دیواره آتش از جمله مهمترین موارد بحث در این زمینه می­‌باشند.

برخی از قابلیت های اصلی این UTM به شرح زیر است:

 • VPN Server
 • High Availability
 • Load Balancing

 • Traffic Shaping

 • Captive Portal

 • UTM Device

 • Firewall / Router

 • DNS / DHCP Server

 • IDS / IPS

 • Transparent Caching Proxy

 • Web Content Filter