ارزیابی رضایت مشتریان

رضایت مشتریان


شرکت پویش داده نوین بقا و حیات خود را در رضایت و وفاداری مشتریان می⁠داند. بر این اساس به منظور ارزیابی رضایت مشتریان و استفاده از نظرات ایشان به منظور بهبود خدمات خود، فرم ارزیابی رضایت مشتریان طراحی نموده است. فرم های ارزیابی شرکت پویش داده نوین در ادامه قابل دسترسی است.

ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از جنابعالی به منظور همکاری  با این شرکت در قالب تکمیل فرم ارزیابی رضایت مشتریان، مسئولین شرکت پویش داده نوین در کوتاهترین زمان ممکن، فرم ارزیابی جنابعالی را بررسی خواهند نمود.

بی‌شک نظرات و پیشنهادات جنابعالی نقش بسزایی در ترسیم نقش راه شرکت پویش داده نوین و در نتیجه بهبود خدمات و محصولات شرکت خواهد داشت.


Text to Identify