تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

نمایش 21 - 31 از 31 نتیجه
از 2
تاریخ زمان عنوان نوع جزییات  
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 7:15 PM – 8:15 PM درج محصولات شرکت در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری رویدادها صدور
۱۳۹۷/۰۳/۶ 9:15 AM – 10:15 AM شرکت پویش داده نوین به عنوان یکی از 200 شرکت برتر دانش‌بنیان انتخاب شد. رویدادها صدور
۱۳۹۷/۰۴/۸ 9:15 AM – 10:15 AM ثبت PVM و PVM Desktop در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری رویدادها صدور
۱۳۹۷/۰۵/۲ 11:15 AM – 12:15 PM همایش پویش در خراسان جنوبی جلسه صدور
۱۳۹۷/۰۵/۶ 11:15 AM – 12:15 PM حضور پویش در الکامپ 97 رویدادها صدور
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ 7:00 PM – 8:00 PM قرارگیری سامانه PVM و شرکت پویش داده نوین در لیست تامین کنندگان وزارت نفت رویدادها صدور
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ 12:00 PM – 1:00 PM کسب گواهی امنیت PVM رویدادها صدور
۱۳۹۷/۱۱/۲ 10:45 AM – 11:45 AM جلسه افتای یزد با حضور پویش جلسه صدور
۱۳۹۷/۱۲/۱ 10:15 AM – 11:15 AM دورهمی بزرگ کارفرمایان پویش در سال 1397 جلسه صدور
۱۳۹۷/۱۲/۱ 11:15 AM – 12:15 PM دومین دورهمی کارفرمایان پویش جلسه صدور
۱۳۹۸/۰۱/۱ 2:30 AM – 3:30 AM انتقال سامانه ایرانی مجازی‌سازی سرورها (PVM) به شرکت رایانش ابری آوید رویدادها صدور
نمایش 21 - 31 از 31 نتیجه
از 2