تقویم رخدادهای مهم شرکت پویش داده نوین

« بازگشت

PVM در لیست توانمندی‌های داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ شروع:
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تاریخ پایان:
هیچ
مدت زمان:
10:30 AM – 11:30 AM (حساس به منطقه زمانی)
نوع:
رویدادها

افتخاری بزرگ برای شرکت پویش داده نوین و کارفرمایان گرامی رقم خورد:

 

نام شرکت پویش داده نوین و محصول PVM در لیست توانمندی‌های داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

PVM در لیست توانمندی‌های داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت