PVM در استان های کشور PVM در استان های کشور

 

PVM در بیش از 100 سازمان مهم دولتی/خصوصی در سطح کشور نصب شده و در حال بهره برداری میباشد.

برخی از مشتریان ما برخی از مشتریان ما

 

نام مشتری

استانداری یزد

استانداری خراسان جنوبی

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دانشگاه علوم پزشکی یزد

شهرداری رفسنجان

شهرداری باغستان