پایگاه دانش شرکت پویش داده نوین پایگاه دانش شرکت پویش داده نوین

نمایش ماشین‌های مجازی در PVMM

نمایش ماشین‌های مجازی در PVMM

مدیریت ماشین‌های مجازی در PVMM

مدیریت ماشین‌های مجازی در PVMM

پیکربندی و استفاده از پورت iLO

پیکربندی و استفاده از پورت iLO

Redhat Cluster (بخش اول: اجزای کلاستر)

Redhat Cluster (بخش اول: اجزای کلاستر)

حدنصاب کلاستر یا Cluster Quorom

حدنصاب کلاستر یا Cluster Quorom

کلاستر و fence

کلاستر و fence

VMware HA

VMware HA

پیکربندی و استفاده از Tape

پیکربندی و استفاده از Tape

Netfilter & IPtables

Netfilter & IPtables

تنظیمات ساعت ماشینهای مجازی

تنظیمات ساعت ماشینهای مجازی

نمایش 131 - 140 از 144 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 15