ارائه کارگاه آموزشی در اولین همایش ملی مراکز داده، زیر ساخت ها و سرویس ها توسط شرکت پویش داده نوین

ارائه کارگاه آموزشی در اولین همایش ملی مراکز داده، زیر ساخت ها و سرویس ها توسط شرکت پویش داده نوین"اولین همایش ملی مراکز داده، زیر ساخت ها و سرویس ها به میزبانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از 12 تا 14 تیرماه 96 در تهران در سالن همایشهای سازمان پژوهش ها برگزار خواهد شد.


با توجه به اهمیت و حساسیت روزافزون موضوع شبکه ملی اطلاعات و نیز شبکه های مستقل ملّی دیگری مانند شبکه علمی کشور و نقش برجسته مراکز داده در این شبکه ها، حال حاضر موضوع مراکز داده بیش از هر زمانی در کشور مطرح می باشند.

لذا این همایش با هدف پوشش تمامی سر فصل های مطرح در مراکز داده (مشاوره، طراحی، یکپارچه سازی، اجرا، خدمات، نگهداری و ارزیابی) برگزار می گردد و به نوعی تمامی مسائل و چالش های مهم مراکز داده در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


شرکت پویش داده نوین نیز با ارائه کارگاه آموزشی Iranian Server/Desktop Virtualization Software (PVM) در روز چهارشنبه 14 تیرماه در این همایش ملی حضور خواهد داشت."