آزاد سازی فضای استوریج دیسکها در صورت پر شدن فضا

آزاد سازی فضای استوریج دیسکها در صورت پر شدن فضاهمانطور که اطلاع دارید در صورت پر شدن فضای یک استوریج، ماشینهای مجازی که دیسکهای آنها بر روی آن استوریج قرار دارند Pause خواهند شد. Resume کردن این ماشینها سودی نخواهد داشت چرا که فضای استوریج پر شده است و مجدد ماشین به وضعیت Pause میرود.برای حل این مشکل لازم است مقداری از فضای استوریج را آزاد کنید. برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:

 

  • گام اول دیسکهای بلا استفاده را از استوریج حذف کنید. چنانچه این موضوع مشکل را حل نکرد به ادامه رجوع کنید.

  • برای آزادسازی فضا در یک استوریج لازم است از استوریجهای دیگری که فضای آزاد دارند استفاده شود. برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:

    • از بین ماشینهای مجازی که بر روی استوریج پر شده قرار دارند ماشینی که دارای اهمیت کمتر هست را انتخاب کنید. مطمئن شوید که ماشین خاموش هست.

    • از ماشین مورد نظر یک Clone بر روی استوریجی که فضا آزاد به اندازه کافی دارد تهیه کنید (عمل Clone از منوی لیست ماشینهای مجازی قابل انجام است)

    • Clone را استارت کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید

    • در صورت عملکرد صحیح، ماشین مجازی قبلی را حذف کرده و دیسکهای مربوط به آن را از قسمت Storage Management حذف کنید.

 

با انجام این اقدامات فضای استوریج پر شده آزاد خواهد شد و شما قادر خواهید بود تمامی ماشینهایی که در وضعیت Pause هستند را Resume کنید.