استقبال خوب از دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط شرکت پویش داده نوین

استقبال خوب از دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط شرکت پویش داده نوین


دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط شرکت پویش داده نوین در «دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد» و «اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد» با استقبال خوب علاقمندان مواجه شد.

 

PVM و جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

ارزش‌های ایجاد شده برای کارفرمایان پویش به واسطه استفاده از PVM

دانلود PVM

اپلاینسهای مجازی پویش (اپلیش  Aplish)

 

در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره آموزشی «مجازی سازی بومی» در روز چهارشنبه 96/10/20 با هدف آشنایی با PVM و PVM Desktop به عنوان اولین سامانه‌های ایرانی در حوزه مجازی سازی و رایانش ابری و با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی استان یزد برگزار گردید.

 

دوره آموزشی برگزار شده در اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد تحت عنوان «مجازی‌سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات» و با هدف بررسی تهدیدها و فرصتهای رایانش ابری و مجازی‌سازی دنبال شد. این دوره آموزشی در روز شنبه مورخ 96/10/23 برگزار گردید.

 

 

ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از حضور علاقمندان، امید است این دوره‌های آموزشی گامی هر چند کوچک در جهت تعالی و پیشرفت کشورمان ایران باشد.

 

فایل ارائه شده در دوره‌ آموزشی «مجازی‌سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات» از طریق لینک روبرو قابل دانلود مطالعه است.   فایل ارائه شده در دوره‌ آموزشی

 

همچنین در ادامه برخی از تصاویر مربوط به دوره‌های آموزشی فوق ارائه شده است.

 

تصویر 1: دوره‌ آموزشی «مجازی‌سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات» با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

 

تصویر 2: دوره‌ آموزشی «مجازی‌سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات» با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

 

تصویر 3: دوره آموزشی «مجازی سازی بومی» در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

تصویر 4: دوره آموزشی «مجازی سازی بومی» در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

تصویر 5: دوره آموزشی «مجازی سازی بومی» در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد