افزایش امنیت VM

افزایش امنیت VMسطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

هدف بررسی پارامترهای امنیتی در PVM میباشد. با انجام این پروژه لازم است از عدم امکان نفوذ به host از طریق ماشین مجازی اطمینان حاصل شود.