انتقادات و پیشنهادات مشتریان

انتقادات و پیشنهادات مشتریان


کارفرمای گرامی، بازدید کننده محترم سایت؛ همراهان شما در شرکت پویش‌ داده‌ نوین آماده شنیدن نقدهای بی پرده شما هستند. لطفا از طریق فرم زیر انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را در اختیار ما بگذارید.