اوراکل رتبه اول رنکینگ دیتابیسها

اوراکل رتبه اول رنکینگ دیتابیسهابر طبق گزارش db-engine اوراکل رتبه اول رنکینگ دیتابیسها را به خود اختصاص داده است. جایگاه دوم متعلق به MySQL و بعد از آن SQL Server میباشد.

 


این گزارش که به صورت ماهیانه تهیه میشود بر اساس پارامترهای زیر دیتابیسها را رتبه بندی کرده است:

 

  • میزان وبسایتهایی که از عبارات دیتابیسهای استفاده کرده اند (بر اساس خروجی موتورهای جستجو)
  • جذابیت دیتابیس (بر اساس فراوانی جستجو در گوگل)
  • فراوانی گفتگوهای فنی در مورد دیتابیسها (سایتهای Stack Overflow و DB Sack Exchange)
  • تعداد پیشنهاد شغل
  • تعداد پروفایلها حرفه ای در زمینه دیتابیسها
  • شبکه های اجتماعی (تعداد توییتها در توییتر که هر دیتابیس نام برده شده است)

 

این گزارش میتواند برای متخصصان حوزه دیتا نشانگر مسیر حرکت و پتانسیل بازار برای هر موضوع باشد.

 

منابع: