بازدید جناب آقای دکتر ابویی قائم مقام محترم دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از پویش داده نوین

بازدید جناب آقای دکتر ابویی قائم مقام محترم دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از پویش داده نوینروز شنبه مورخ 29 آذر 1393 آقای دکتر ابویی قائم مقام محترم دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از شرکت پویش داده نوین بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید آقای دکتر ابویی به همراه هیئتی از شورای عالی عتف، ریاست و سایر مسئولین محترم پارک علم و فناوری یزد و مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری یزد حضور داشتند. در همین راستا جلسه ای جهت معرفی خدمات و محصولات شرکت پویش داده نوین برگزار شد و رایزنی های لازم جهت همکاری با این شورا صورت گرفت.