تحلیل تاکتیکال بازار سرمایه (بورس)

تحلیل تاکتیکال بازار سرمایه (بورس)امروزه بازارهای مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا در این بازارها مبادلات کالاها و اوراق مختلف با کمترین هزینه و بیشترین سرعت امکان⁠پذیر است. موفقیت در این بازار مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق بازار است که این تحلیل می⁠تواند به صورت بنیادی و یا تاکتیکی صورت گیرد. در این مستند به بررسی بازارهای مالی و تحلیل⁠های تاکتیکی در بازار پرداخته است.

 

 
 

 

دانلود مقاله