تقدیر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از همت متخصصان شرکت پویش داده نوین

تقدیر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از همت متخصصان شرکت پویش داده نویندر سایه الطاف خداوند متعال و با پشتکار و همت متخصصان شرکت پویش داده نوین، سامانه PVM عملکرد بسیار خوبی در  اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزدگواهی حسن انجام کار شرکت پویش داده نوین از خود نشان داد و توانست رضایت آن کارفرمای محترم را جلب نماید.

مدیر کل محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد جناب آقای کارگر با تقدیم لوح سپاس به مدیر عامل شرکت پویش داده نوین، رضایت خود را از این شرکت ابراز نمودند.

 

در رضایت نامه دریافتی از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد بر رضایت آن اداره کل محترم  از راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه مجازی سازی سرورها (PVM) و فایروال تاکید شده است.

 

شرکت پویش داده نوین تمام تلاش و همت خود در جهت رضایتمندی کامل مشتریان و کارفرمایان خود به کار بسته است. امید است این تلاش مورد پذیرش کارفرمایان گرامی قرار گیرد.

 

خواهشمند است جهت مشاهده سایر رضایتنامه‌های دریافتی از مشتریان به صفحه «گواهی حسن انجام کار» مراجعه و یا فایل «مجوزها و گواهی‌های حسن انجام کار» را از صفحه مستندات دریافت نمایند.