نمایش مطلب نمایش مطلب

توسعه افزونه contacts برای Redmine


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

Redmine در شرکت پویش داده نوین نرم‌افزار مدیریت پروژه، مستندات و فرآیندهای شرکت میباشد. هدف از این افزونه امکان درج اطلاعات اشخاص مرتبط با سازمانها، همچون نام و نام خانوادگی، موبایل، ایمیل و غیره میباشد.

 

در نظر است گزارشاتی همچون لیست شماره موبایهال، لیست ایمیلها از قابلیتهای این افزونه باشد. همچنین قابلیتهایی مانند ارسال ایمیل، ارسال پیامک میتواند از قابلیتهای این افزونه باشد.

آدرس کوتاه :