جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

جداسازی اینترنت از شبکه داخلیمبحث جداسازی شبکه های محلی از شبکه اینترنت تبدیل به دغدغه اصلی شرکت ها و سازمان ها شده است و در این زمینه روش های متعددی جهت بالابردن سطح امنیت در شبکه ها مطرح شده است. در این راستا شرکت پویش داده نوین، پیشرو درارائه خدمات نوین امنیت شبکه، با بررسی های تحصصی ساختار شبکه شرکت ها و سازمان ها، اقدام به ارائه طرح متناسب می نماید.

 

 

جهت اخذ مشاوره هم اکنون با ما تماس بگیرید.