حذف دیوایسهای حذف شده از ماشین مجازی در سیستم عامل ویندوز


اطلاعات دیوایسهای حذف شده از ماشین مجازی در سیستم عامل ویندوز حفظ میشود و آن دیوایس به عنوان دیوایسی که حاضر نیست شناخته میشود. وجود این دیوایسها در شرایطی که حذف و اضافه های زیادی در دیوایسها انجام شود گاها ایجاد مشکل میکند. برای حذف این دیوایسها لازم است به شکل زیر عمل کنید:

  • CMD را در سطح کاربر Administrator اجرا کنید
  • دستورات زیر را در CMD اجرا نمایید:

 

 set devmgr_show_nonpresent_devices=1 devmgmt.msc

 

  • پنجره Device Manager ظاهر خواهد شد، از منوی View گزینه Show Hidden Devices را انتخاب کنید.
  • تمامی دیوایسهایی که حاضر نیستند نمایش داده خواهند شود

با طی کردن این مراحل شما قادر خواهید بود لیست دیوایسها را مشاهده و اقدام به حذف آنها نمایید.