حضور شرکت پویش داده نوین در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت

حضور شرکت پویش داده نوین در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفتبه استحضار میرساند شرکت پویش داده نوین  در "پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت" حضور خواهد داشت.


شایان ذکر است این کنفرانس از تاریخ 25 لغایت 28 بهمن ماه در محل استان مازندران / محمود آباد / مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران، برگزار می گردد.

 مکان غرفه شرکت مطابق شکل مقابل مشخص گردیده است.


بدین وسیله از جنابعالی جهت بازدید از غرفه شرکت پویش داده نوین  در این نمایشگاه دعوت به عمل می آید.