دریافت گواهی افتا

دریافت گواهی افتاسازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اسناد و راهبردهای ملی، از جمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) و قوانین مصوب در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) دركشور و برنامه ریزی درزمینه به‌كارگیری بهینه ظرفیت‌های ملی و ساماندهی شركت‌های توانمند در ارائه خدمات افتا، اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه افتا می نماید.

 شرکت پویش داده نوین موفق به دریافت گواهی افتا با گرایش "امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها (O-03) " گردید. دریافت این گواهی نامه پس از پروسه ارزیابی شرکت و توان نیروهای فنی صادر گردید.

برای مشاهده این گواهی نامه به آدرس زیر از سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق لینک زیر مراجعه نمایید.

 https://sec.ito.gov.ir/page/company/2336

همراهتان هستیم