دستور W

دستور W 

چکیده

در این مستند به سوئیچ های مربوط به دستور wو همچنین پارامترهای خروجی آن پرداخته خواهد شد.

 

1 مقدمه

دستور w یکی از دستورات ساده در سیستم عامل لینوکس می باشد که با استفاده از آن می‌توان اطلاعاتی در مورد کاربران که در سیستم login هستند را به دست آورد.همچنین می توان مختصری اطلاعات در مورد وضعیت سیستم را برداشت نمود.

 

2 دستور W

2.1 معرفی دستور w

خلاصه ای از وضعیت کنونی سیستم ،همچنین کاربران جاری که از سیستم استفاده می‌کنند را همراه با توضیحاتی درباره استفاده آن‌ها از سیستم نشان می‌دهد. دستور، شامل اطلاعات خروجی دستور uptime نیز می باشد.

 

تصویر 1: خروجی دستور w

2.2 آشنایی با پارامترهای خروجی

 

                                                جدول 1: پارامترهای خروجی دستور w

پارامتر

مفهوم

up

زمان روشن بودن سیستم.

users

تعداد کاربرانی که در حال حاضر روی سیستم login هستند .

Load average

نشان دهنده متوسط بار سیستم در یک بازه زمانی خاص است.(متوسط باردر1 ، 5 و 15 دقیقه گذشته)

USER

نام کاربرانی که login هستنددر زیر این ستون نمایش داده می شود.

TTY

نشان دهنده واسط کاربری که کاربر از طریق آن به سیستم وارد شده است .(کنسول،...)

FROM

کاربران از کجا به سیستمlogin کرده اند . مربوط به اتصال های محلی یا راه دور (از طریق ssh) است

LOGIN

ساعت Login کاربر به سیستم .

IDLE

مدت زمانی که کاربر در سیستمloginبوده است.

JCPU

مدت زمان استفاده ازcpu توسط کل فراینده های اجرا شده توسط کاربر .

PCPU

مدت زمان استفاده ازcpu توسط فعالیت در حال اجرا (what)توسط کاربر .

WHAT

فعالیتی است که کاربر هم اکنون در حال انجام آن می باشد.

2.3 سوئيچ های مربوط به دستور W

دستور w دارای ۶ سوئیچ می‌باشد.که در ادامه به توضیح هر یک از سوئیچ های دستور w پرداخته شده است.

 

                                      جدول 2: سوئیچ های مربوط به دستور w

سوئیچ

توضیح

h-

عدم نمایش سطر ابتدایی در نتیجه دستور

s-

خلاصه نمودن نتیجه و عدم نمایش ستون های login,pcpu,jcpu

f-

حذف ستون FROM در نتیجه دستور

V-

نمایش اطلاعات مربوط به نسخه دستورw

help--

راهنمای دستور w

Username

فقط اطلاعات مربوط به کاربر وارد شده (user name)را نمایش می دهد.

3 بررسی وضعیت سرور با استفاده از دستور w

درخروجی دستور w دو پارامتر up و load average ، که نماینگر بخشی از وضعیت سیستم می‌باشد.

 

3.1 معرفی پارامتر up , load average

3.1.1 پارامتر up

Up اشاره به مدت زمانی دارد که سیستم به صورت پیوسته روشن بوده است.

 

3.1.2 پارامتر load average

به متوسط تعداد فرآیندهای که در وضعیت قابل اجرا و هم در وضعیت اضطرار قرار دارند، میانگین بار سیستم اطلاق می شود.فرایندی در وضعیت قابل اجرا است که از cpu استفاده می‌کند و هم در انتظار استفاده ازcpu می باشد.فرایندی در حالت اضطرار قرار دارد،که برای برخی دسترسی های ورودی و خروجی منتظر باشد .مثل انتظار برای دسترسی به دیسک.

میانگین بار،برای تمام سیستم‌ها به یک معنا نیست. به این صورت که میانگین بار یک(1.00) در سیستمی با یک cpu به معنای آن است که از تمام(100٪) زمان cpu استفاده می‌شود، در حالی که در یک سیستم با چهارcpu از25٪ از زمان cpu استفاده می‌شود.

 

تصویر 2: load average

اعداد مربوط به load average از چپ به راست عبارتند از:

  • میانگین بار سیستم در ۱ دقیقه پیش.

  • میانگین بار سیستم در۵ دقیقه پیش.

  • میانگین بار سیستم در ۱۵ دقیقه پیش.

 

4 پاسخ به برخی سوالات با w

۱-چند کاربر در حال حاضر در سیستم لاگین هستند؟

پاسخ سوال:w -s

 

۲-نمایش زمان uptime سیستم؟

پاسخ سوال: w |awk '/up/ {print $2 " " $3}'

یا

uptime

 

۳-زمان لود سیستم چقدر می باشد؟

پاسخ سوال: w|awk '/load/ {print $10 " " $11 " "$12}'

 

 

۴-کاربر مد نظر ما به سیستم لاگین کرده است؟

پاسخ سوال:w|grep username

 

۵-کاربر چه ساعتی به سیستم لاگین کرده؟

پاسخ سوال:w|awk '/root/ {print $4}'

 

۶-چه کاربران در حال حاضر در سیستم هستند؟

پاسخ سوال:w|awk '{print $1}'

 

۷-کاربران در حال انجام چه کاری می باشند؟

پاسخ سوال:w|awk '{print $8}'

 

۸-کاربران از کجا به سیستم لاگین کرده اند؟

پاسخ سوال:w|awk '{print $3}'

 

5 نتایج

از دستور wبرای بدست آوردن اطلاعات کاربرانی که به سیستم login کرده‌اند استفاده و همچنین از نتیجه این دستور می‌توان مدت زمان روشن بودن سیستم ،نحوه ورود کاربر به سیستم ،میزان بار سیستم و فعالیتی که یک کاربر در حال انجام آن می‌باشد را به دست آورد.