دومین دورهمی کارفرمایان پویش برگزار شد.

دومین دورهمی کارفرمایان پویش برگزار شد.اولین شب از آخرین ماه سال 1397، شبی به یادماندنی برای پویش بود، شبی زیبا و پر از عطر محبت، همراهی و افتخار ...

شبی که عطر زیبای حرکت و تلاش به مشام میرسید و شادی و ابراز محبت همراهان قوت بخش محفل ما بود ...

درود بر تمامی کارفرمایان پویش ...

 

اطلاعات بیشتر در کانال شرکت پویش

https://web.telegram.org/PDNSoft