راهنمای جامع دستورات لینوکس به زبان فارسی

راهنمای جامع دستورات لینوکس به زبان فارسی


با توجه به نیاز اعلام شده از سوی دوستان/همکاران/کارفرمایان محترم به منظور برخوردار بودن از مستندی کامل و جامع برای یادگیری سریع و آسان دستورات سیستم عامل لینوکس به زبان فارسی بر آن شدیم تا با گرد آوری این مستند پاسخی مناسب به این نیاز مهم را ارایه داده باشیم.

هدف گردآوری و دسته بندی مناسب مطالب، به شیوه ای است که خواننده به روشی هدایت شده و آسان قادر باشد به مطالب و مفاهیم ارایه شده مسلط گردد.

در این مسیر از کتاب‌ها و سایت‌ها ومقالات فراوانی یاری جستیم و حاصل آن پیش روی شماست، امید است مورد استفاده قرار گیرد .طی این مستند نه تنها با مطالب بسیار جذاب و زیادی آشنا میگردید بلکه با سایت‌های ایرانی و خارجی مفیدی، که در تهیه مستند از مطالب آن‌ها استفاده گردیده است، نیز آشنا میگردید که جا دارد از زحمات پدید آوردگان این سایت‌ها قدردانی کنیم.

لازم به ذکر است در هر قست دستورات و مفاهیم اصلی با شرح مبسوط ذکر گردیده اند و موارد تکمیلی در قالب جداول دستورات عرضه شده است.

جهت دریافت مقاله مربوطه بر روی لینک مقابل کلیک کنید.