راه‌اندازی multipath در PVM

راه‌اندازی multipath در PVMافزونگی در مسیرهای اتصال داده سرورهای به SAN Storage و تشخصی این افزونگی و مدیریت fail شدن مسیرها به نام multipath شناخته میشود. انواع روشها برای این موضوع وجود دارد همچون، مسیرهای مختلف به یک کنترلر، مسیرهای مختلف به دو کنترلر.

 

در این مستند نحوه راه‌اندازی multipath در PVM مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 

جهت دریافت مقاله مربوطه بر روی لینک مقابل کلیک کنید.