رفع خطای NTFS در سیستم عامل ویندوز

رفع خطای NTFS در سیستم عامل ویندوزچکیده

در این مستند به چگونگی رفع خطای NTFS در ویندوز پرداخته می شود.

 

 

1 مقدمه

خطای NTFS یکی از شایع ترین خطاهای ویندوز می‌باشد که به دلایل زیادی می‌تواند در سیستم عامل به وجود بیاید. ویندوز دارای چندین ابزار برای برطرف کردن این خطا می‌باشد که می‌توان به chkdsk , fsutil اشاره نمود.در این مستند به رفع این خطا با ابزار fsutil پرداخته می شود.

 

2 ابزار fsutil جهت رفع خطای NTFS با کد خطای 137

2.1 معرفی fsutil

fsutil برگرفته از عبارت File System Utility بوده و از ابزار های ویندوز جهت مدیریت فایل سیستم و رفع خطاهای مرتبط با فایل سیستم FAT , NTFS می باشد. به صورت پیش‌فرض اگر ابزار Fsutil را به تنهایی استفاده نمایید (درون Command prompt ) لیستی از پارامترهای مرتبط با ابزار Fsutil نمایش داده می‌شود .

 

2.2 استفاده از ابزار Fsutil

از منوی start ابزار Command Prompt را به صورت Run as Administrator اجرا نمایید.

در پنجره Command Prompt دستور زیر را وارد نمایید:

fsutil resource setautoreset true Drive_Name

دقت نمایید نام پارتیشن مربوطه را جایگزین Drive_Nameنمایید .در تصویر زیر کلیه مراحل نمایش داده شده است.

تصویر 1: رفع خطای NTFS

برای اینکه ویندوز تغییرات به وجود آمده روی فایل سیستم را اعمال نماید بایستی سیستم را restart نمود.

جهت اطمینان از اینکه خطای مربوطه برطرف شده است می‌توان به Event Viewer در control panel مراجعه نمود.در صورتی که بعد از restart شدن سیستم، خطای NTFS رخ نداده باشد ،نشان از برطرف شدن خطای مربوطه می باشد.

تصویر 2: Event Viewer