روی دیگر بیگ دیتا و هوش مصنوعی، خطر برای حریم خصوصی

روی دیگر بیگ دیتا و هوش مصنوعی، خطر برای حریم خصوصی


در جهان امروز رفتار و عمل مشتریان و مردم به واسطه استفاده از ابزارهای گوناگون در حال مانیتور شدن هست و شرکتهای گوناگونی با تحلیل این رفتارها بزینس مشخصی را ایجاد کرده اند.

تحلیل این رفتارها امکان پیش بینی حجم زیادی از خصوصیات کارکردی و شخصیتی افراد را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

 

از جمله جدیدترین پیشرفتها تشخصی خصوصیات و عملکرد جنسی اشخاص به واسطه تحلیل صورت(Face) آنها میباشد. به عبارتی از طریق تحلیل و به واسطه دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات امکان توسعه الگوریتمهای جدید بر اساس متد تحلیلی BigData و هوش مصنوعی فراهم شده است، امکانی که در گذشته فراهم نبود.

 

Facebook این امکان را برای تبلیغات کنندگان فراهم میکند تا پیامهایی که جذابیت بیشتری با توجه به موضوع آنها دارند را هدف قرار دهند، این کار توسط اشخاص انجام نمیشود، به واسطه الگوریتهای انجام میشود.

تمام اینها حقایقی از جهان امروز، و پیش زمینه ای از حقایق جهان فردا هست، جهانی که اگر چه امکانات فراوانی در حوزه سلامت و آموزش را در اختیار همگان قرار میدهد، در عوض کلیه صفات شخصیتی اشخاص را نیز در معرض دید شرکتهای بزرگ و طالبان آنها قرار خواهد داد.

 

به هر شکل هر تکنولوژی شبیه به چاقو دو لبه هست، و BigData و AI نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

آیا در جهان و دنیای پیش رو، حریم خصوصی معنایی خواهد داشت؟

 

  • منبع:

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-ai-gaydar-study-and-the-real-dangers-of-big-data