ساخت RPM از SourceRPM

ساخت RPM از SourceRPMبا توجه به در اختیار بودن سورس سیستم عامل RedHat در قالب Source RPM و قابلیت اطمینان بالای این بسته‌های نرم‌افزاری، و همچنین وجود نرم‌افزارهای ویژه در قالب Source RPM، استفاده از این سورسها و بهینه‌سازی آنها جهت دستیابی به بسته‌های نرم‌افزاری قابل اطمینان بسیار با اهمیت است.

 

 
 
دانلود مقاله