ساخت RPM از SourceRPM

ساخت RPM از SourceRPMبا توجه به در اختیار بودن سورس سیستم عامل ردهت در قالب Source RPM و قابلیت اطمینان بالای این بسته‌های نرم‌افزاری، و همچنین وجود نرم‌افزارهای ویژه در قالب Source RPM، استفاده از این سورسها و بهینه‌سازی آنها جهت دستیابی به بسته‌های نرم‌افزاری قابل اطمینان بسیار با اهمیت است.

تمامی موارد مطرح شده بر روی CentOS انجام و تست شده است و در مورد هسته مشخصا هسته CentOS 5 مورد نظر میباشد.

جهت دریافت مقاله مربوطه بر روی لینک مقابل کلیک کنید.