شرکت پویش داده نوین با همکاری مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس، افتا، اداره کل فناوری اطلاعات و مرکز ماهر بوشهر برگزار می‌کند: دوره آموزشی «مجازی سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات»

شرکت پویش داده نوین با همکاری مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس، افتا، اداره کل فناوری اطلاعات و مرکز ماهر بوشهر برگزار می‌کند: دوره آموزشی «مجازی سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات»


شرکت پویش داده نوین با همکاری مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس، افتا، اداره کل فناوری اطلاعات و مرکز ماهر بوشهر دوره آموزشی تحت عنوان «مجازی سازی و رایانش ابری، چالش حفاظت از اطلاعات» برگزار می‌نماید.

 

هدف این دوره آموزشی بررسی فرصتها و تهدیدهای رایانش ابری و مجازی‌سازی و آشنایی با سامانه‌های PVM و PVMDesktop به عنوان اولین سامانه‌های ایرانی در حوزه مجازی سازی و رایانش ابری است.

 

این دوره آموزشی شامل سرفصل‌های ذیل خواهد بود:

•   معرفی مجازی سازی

•    معرفی راهکارهای گوناگون مجازی سازی

•    معرفی رایانش ابری

•    رایانش ابری تهدید یا فرصت؟

•    مجازی سازی آری یا نه؟

•    رایانش ابری آری یا نه؟

•    چالش حفاظت از اطلاعات

•    اهمیت وجود راهکارهای بومی

•    معرفی PVM و PVM Cloud

•    مسیر آینده فناوری اطلاعات

•    توصیه ها

 

از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌ها جهت حضور در این دوره آموزشی دعوت به عمل می آید.

 

•  مکان:  بوشهر – مرکز آپای دانشگاه خلیج فارس

•  زمان:  سه‌شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 9 الی 12