اخبار

شرکت پویش داده نوین مجری پروژه شبکه دولت استان یزد

شناسه : 446731

شرکت پویش داده نوین مجری پروژه شبکه دولت استان یزد


به همت متخصصان شرکت پویش داده نوین صورت گرفت:

پروژه شبکه دولت استان یزد، با محوریت امنیت، پایداری شبکه، سادگی و انعطاف سرویس‌ها در سطح کل استان شامل استانداری، تمامی فرمانداری‌ها و تا سطح جزءترین ادارات تمامی شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است. هم‌اکنون بیش از 6 ماه از پایان این پروژه می‌گذرد و تاکنون سیستم از سطح پایداری و قابلیت اطمینان خوبی برخوردار بوده است.

از مهم ترین ویژگی های این پروژه استفاده از سامانه  PVM‌می‌باشد. استفاده از این سامانه ضمن افزایش قابل توجه در پایداری شبکه دولت استان یزد، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در سخت‌افزارها گردیده است.

ویژگی های کامل این سامانه را در این قسمت مشاهده نمائید.


پویش داده نوین