مدیریت سوییچ های مجازی (Virtual Switch)

مدیریت سوییچ های مجازی (Virtual Switch)برای مشاهده لیست Virtual Switch های موجود بر روی سیستم و همچنین ساخت یک Virtual Switch جدید ، بر روی عبارت Virtual Switch List در نمایش درختی کلاستر کلیک می‌کنیم .

پس ار ورود به قسمت Virtual Switch List لیستی از سوییچ های مجازی نمایش داده می‌شود که با Double Click بر روی آن، می توان اطلاعات مربوط به آن را مشاهده و ویرایش نمود.

برای ساخت یک Virtual Switch جدید بایستی بر روی ایکون Add کلیک نماییم و در فرم ظاهر شده اطلاعات را وارد کنیم :

 

34

فرم ساخت Virtual Switch

 

پس از وارد کردن نام ، بایستی نوع سوییچ را مشخص نماییم که در حال حاضر فقط قابلیت Bridge وجود دارد. گزینه Maximum Transfer Unit اندازه بسته های داده را مشخص می نماید که در برخی موارد ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد .

همچنین با استفاده از گزینه STP می توانید تکنولوژی Spanning Tree Protocol را فعال و یا غیرفعال کنید.

در قسمت IP Addresses می‌توانیم به Virtual Switch یک IP اختصاص بدهیم .باید توجه داشت که یک سوییچ مجازی بر روی هر Host بایستی یک IP مجزا داشته باشد لذا ابتدا Host مورد نظر را انتخاب کرده و سپس IP را وارد می نماییم .

در قسمت Interface پس از انتخاب یک کارت شبکه و وارد کردن شماره Vlan ، سوییچ مجازی را در یک Vlan خاص قرار می‌دهیم .