نسخه 2.4.3 رابط کاربری PVM منتشر شد.

نسخه 2.4.3 رابط کاربری PVM منتشر شد.با توجه به باگ گزارش شده در نسخه 2.4.2 رابط کاربری، نسخه 2.4.3 ارائه گردید.

خواهشمند است در صورتیکه نسخه 2.4.2 را نصب نموده اید، بعد از نصب نسخه جدید دیسکهای ماشینهای مجازی را بررسی کرده و تیک Freez را چک کنید. لطفا در صورت تیک داشتن با پشتیبانی شرکت (37267188-035) تماس بگیرید.

 

 

 

 

دانلود نسخه 2.4.3 رابط کاربری