نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

کارشناس فناوری اطلاعات

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد / کارشناس فناوری اطلاعات
شرکت پویش داده نوین مجموعه ای متخصص، با مدیریت توانمند و نیروهای متعهد می‌باشد.