نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

کارشناس فناوری اطلاعات

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد / کارشناس فناوری اطلاعات
شرکت پویش داده نوین یار باوفای مدیران شبکه، متخصص و متعهد است.