نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مدیر فناوری اطلاعات

شرکت الکترو کویر / مدیر فناوری اطلاعات
پشتیبانی مطمئن، به روز و همیشه در دسترس از ویژگی های شاخص شرکت پویش داده نوین می‌باشد.