نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مدیر فناوری اطلاعات

فرمانداری طبس / مدیر فناوری اطلاعات
شرکت پویش داده نوین، یکی از بهترین اثبات ها برای تحقق شعار "ما می توانیم " است.