نمایش مطلب نمایش مطلب

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

جناب آقای مهندس یونسی مقدم

فرمانداری طبس / مدیر فناوری اطلاعات
شرکت پویش داده نوین، یکی از بهترین اثبات ها برای تحقق شعار "ما می توانیم " است.
آدرس کوتاه :