نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

مدیر فناوری اطلاعات

فرمانداری بافق / مدیر فناوری اطلاعات
شرکت پویش داده نوین، یار وفادار مشتریان است.