نمایش مطلب نمایش مطلب

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

جناب آقای مهندس سمیعی میبدی

شهرداری میبد / مسئول کامپیوتر
شرکت پویش داده نوین تحققی از شعار "اعتماد به دانش و فناوری ایرانی، تضمین دریافت خدمات پایدار و همیشگی" است.
آدرس کوتاه :