نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین


مسئول محترم کامپیوتر

شهرداری بافق / مسئول کامپیوتر
شرکت پویش داده نوین همچون یوز با دقت و با سرعت است و خستگی ناپذیر، بی درنگ، بدون دغدغه، با امنیت و آسودگی خیال همیشه در دسترس می‌باشد.